We hebben het allemaal gemerkt: de vaste lasten zijn de laatste tijd flink omhooggegaan. De prijzen in de supermarkt zijn hoger, de gas- en energieprijzen zijn gestegen en ook de woningen op de woningmarkt hebben een recordaantal bereikt. 

De oorzaak van de prijsstijgingen

De prijsstijging is ten eerste een indirect gevolg van corona. Tijdens de crisis kwamen veel bedrijven stil te liggen. We kregen te maken met ernstige tekorten en schulden. Denk bijvoorbeeld aan de horeca, die meerdere maanden achter elkaar gesloten moest blijven. Zij hebben hier veel verlies door gedraaid en proberen dit nu met man en macht terug te verdienen. De prijzen in veel horeca-aangelegenheden zijn daardoor gestegen. 

Daarnaast speelt de oorlog tussen Rusland en Oekraïne natuurlijk ook een rol. Rusland verkoopt nu minder gas aan het buitenland, waardoor het gas schaarser is geworden. Dit maakt dat de prijzen ervoor hoger zijn. De energierekening is bij iedereen omhooggegaan en bij sommige mensen zelfs verdriedubbeld. Het kabinet heeft besloten om particulieren te helpen met het betalen van de rekeningen.

De hoogte van de autopremie  

Opvallend genoeg zijn de premies voor een autoverzekering juist gedaald dit jaar. Het afsluiten van een autoverzekering is dus goedkoper geworden in 2022. Ook voor dit feit is de coronacrisis de oorzaak. 

Vorig jaar rond deze tijd golden er nog allerlei maatregelen. We werkten vanuit huis, gingen niet naar feestjes en nodigden niet zomaar mensen bij ons thuis uit. Logischerwijs gebeurden er minder ongelukken op de weg en werd er dus ook minder schade gedeclareerd. Bovendien werden er minder auto’s gestolen. 

De hoogte van de premie wordt berekend op basis van verschillende gegevens. Allereerst speelt een aantal persoonlijke kenmerken van de autobestuurder een rol, zoals leeftijd. Daarnaast beïnvloeden ook het aantal gereden kilometers en de waarde van de auto de hoogte van de premie.

Bovendien maakt het uit in welke woonplaats je woont. Een woonplaats waar veel autodiefstal voorkomt en waar veel schade wordt gemeld brengt een hogere premie met zich mee. Omdat er vanwege corona meer vanuit huis werd gewerkt en dus minder met de auto gereden werd, vonden er ook minder ongelukken plaats. Vandaar de lagere premie en de goedkoopste autoverzekering in tijden. 

Ondertussen werken we natuurlijk weer op locatie, zijn alle openbare ruimtes open en zijn de feesten weer in volle gang. Ten opzichte van vorig jaar zullen er weer meer schades gemeld worden. Een stijging van de autopremie valt dus te verwachten.