De WLZ aanvragen, hoe doe je dat?

Als je een kind met beperkingen hebt en deze volledig afhankelijk is van hulp van anderen, dan zijn er verschillende mogelijkheden om extra potjes te benutten. In eerste instantie ben je dan vaak aangewezen op budget vanuit de gemeente. Veelal wordt er PGB aangeboden vanuit de Jeugdwet. Let wel, sinds de decentralisatie verschilt de toekenning hiervan sterk per gemeente. Er zijn meerdere gemeentes die de verzochte uren voor een ouder inkomensafhankelijk maken waar het in andere streken geen enkel probleem is. Dat is al een reden genoeg om zo snel mogelijk naar de WLZ over te stappen. Een andere reden is dat er dan geen jaarlijks gesprek meer hoeft plaats te vinden. En laten we vooral niet vergeten dat bijna iedere gemeente, bij het naderen van de 6jarige leeftijd van je kind, het aanvragen van de WLZ ook extra aanmoedigt (lees: bijna dwingt). Dit heeft uiteraard met geld te maken. Maar hoe gaat dit proces aanvraag langdurige zorg nou helemaal? En wie kan de WLZ aanvragen? Ik help je een beetje op weg in vertel in de blokken over onze eigen ervaring.

Het voorbereidend werk

De WLZ aanvragen kan best eenvoudig zijn. Dit kan je overlaten aan een zorginstelling, maar je kan het ook zelf doen als ouder. Het belangrijkste is dat je vooral goed voorbereid te werk gaat. In eerste instantie draait het allemaal om de documentatie. Voor de aanvraag moet je aardig wat documenten verzamelen om in te dienen. Denk aan een verklaring van de kinderarts over de diagnose, een intelligente onderzoek en ontwikkelingsplan van school en enige andere verslagen over beperkingen. In alles moet overduidelijk en ondubbelzinnig dat je kind verre van ontwikkeld is en ook niet ineens zelfstandig of minder zorgbehoevend zal zijn. Mijn tip is om de kinderarts twee simpele zinnen op te nemen: “(naam kind) is volledig zorgafhankelijk en heeft 24 uur per dag zorg nodig. Dit zal nimmer veranderen.” Verder is het een kwestie van het vragenformulier invullen (https://www.mijnwlzaanvraag.ciz.nl) en de bijlagen toevoegen. En dan is het wachten tot het eerste bericht: het huisbezoek!

Het huisbezoek

Als je alles gelijk goed hebt ingevuld, zal je een telefoontje krijgen waarbij het huisbezoek wordt aangekondigd en tijdstip wordt afgestemd. Vooralsnog lijkt er daar geen achterstand in te zijn bij het CIZ, dus veelal heb je binnen enkele weken je afspraak al gepland staan. Je kind moet uiteraard aanwezig zijn bij deze afspraak. Houd er rekening mee dat het gesprek met de huisbezoeker rustig twee uur kan duren. Je zal veel vragen krijgen, waaronder ook “wat je exacte hulpvraag is”. Mijn inziens is het dan belangrijk dat je extra benadrukt dat het zorgen voor je kind meer tijd in beslag neemt dan bij of zijn haar leeftijdsgenootjes. Ook dien je duidelijk te maken, dat je kind echt niet alleen kan zijn. Wellicht doordat hij of zij alles in de mond doet of zichzelf pijn kan doen. Of wellicht ook aanvallen kan krijgen. Benader het niet te optimistisch en dik het desnoods een beetje aan. Bij enige twijfel over de zelfstandigheid kunnen ze de WLZ aanvraag afwijzen.

Niet gelijk een beslissing

Er zijn genoeg voorbeelden te noemen van mensen die gelijk dezelfde dag het verlossende telefoontje van het CIZ kregen met de mededeling dat er een positief besluit genomen was over de WLZ indicatie kind. Het komt echter vaker voor dat er nog meer tijd voor nodig is. De huisbezoeker stelt namelijk een advies op wat door een collega, onder het vier ogen principe, nogmaals beoordeeld wordt. Als deze vragen heeft, wordt er advies gevraagd aan een arts van het CIZ. Deze zegt vrijwel standaard dat het dossier verder bekeken moet worden en aanvullende vragen gesteld of documenten verstuurd moeten worden. De termijn dat daar voor staat is 6 weken en deze wordt vaak overschreden. Kleine tip: als je 6 weken lang niets gehoord heb, beschouw de stilte dan als een negatieve beslissing en ga daartegen in bezwaar. Dan kom je soms weer wat hoger op de stapel te liggen.

De WLZ aanvraag is goedgekeurd

Het verlossende woord ontvang je vaak per e-mail. Je WLZ gaat per direct in en je zal vernemen wat het jaarlijkse budget zal zijn. En dan begint wederom een nieuwe administratieve rompslomp. Als eerste is het belangrijk om te weten, is dat de uren vanuit de Jeugdwet gelijk stoppen als er een positief besluit vanuit het CIZ ligt. Houd daar rekening mee, want het kan dus goed kunnen dat je hulpverleners of jijzelf enkele maanden niet uitbetaald zullen krijgen. Met het zorgkantoor, wat je toegewezen krijgt, moet je samen een zorgplan opstellen. Wederom met de vraag waar de zorgbehoefte ligt en hoeveel uur er voor nodig is. Dit gesprek gaat telefonisch. Ook nu zal je dan weer op een akkoord moeten wachten. Als dit binnen is, mag / kan je aan de slag met het invullen van de zorgovereenkomsten met je hulpverleners. Ook met jezelf! Als je uit de Jeugdwet komt, zal je nog niet in het speciale digitale systeem van de SVB komen. Dit zal pas het eerstvolgende jaar geschieden. Alles ingevuld is, stuur je het naar het zorgkantoor terug die het weer beoordelen gaat. En daarna pas gaat net naar de Sociale Verzekerings Bank (SVB). Als deze ook een akkoord heeft gegeven, kan er eindelijk de uren ingevuld worden. En ja, dit gaat gelukkig met terugwerkende kracht.

Bijkomende voordelen van de WLZ

Als je eenmaal in de WLZ zit, zit je er in tot je kind 18 is. Dus niet jaarlijks meer een gesprek over of er genoeg verbetering is en je geen uren kan afstaan. Je enige gesprek is op eigen verzoek als je meer nodig hebt. Dat is al een groot voordeel. Daarnaast heb je een verantwoordvrij bedrag dat je jaarlijks kan uitkeren. Dit is in budget 5c een bedrag van 1227,60! Aan het einde van het jaar is er de optie, als je voldoende budget nog hebt, om elke hulpverlener een feestelijk uitkering van maximaal 227 te geven. Dit zijn allemaal mooie bijkomstigheden. Wat ook zeker een fijn voordeel is, is dat je vrij gemakkelijk een nieuwe hulpverlener kan toevoegen. Niet eindeloze gesprekken eerst over de noodzaak en dergelijke. Kortom, het is uiteindelijk, na veel papierwerk, toch een verademing om in de WLZ te zitten. Doe dus gewoon je WLZ aanvraag wanneer je kan!