Het leed dat WLZ aanvragen heet

Het was alweer even geleden, dat ik een klaagzang liet horen. Maar als ik dingen wil veranderen voor ouders van en kinderen met beperkingen, dan moet ik wel af en toe gewoon keihard zaniken op alles en iedereen. Dus vandaag verblijd ik je weer met een episode uit “hoe moeilijk je het een ouder maken kan”.

Wat is de WLZ?

De Wet Langdurige Zorg, ook wel bekend als de Wlz, is een wet die in Nederland in het leven is geroepen om langdurige zorg te bieden aan mensen die dit nodig hebben. De Wlz is bedoeld voor mensen die vanwege een lichamelijke, geestelijke of zintuiglijke beperking permanent zorg nodig hebben. Er zijn verschillende vormen van zorg, zoals verblijf in een zorginstelling, persoonlijke verzorging en verpleging, behandeling en begeleiding. De zorg die geboden wordt, is erop gericht om mensen zo lang mogelijk zelfstandig te laten functioneren en hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Om in aanmerking te komen voor de Wlz, moet een persoon een indicatie WLZ aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Het CIZ beoordeelt of iemand voldoet aan de criteria om in aanmerking te komen voor langdurige zorg.

De keuze voor de aanvraag

Tot op heden krijgen wij een Persoons Gebonden Budget van de gemeente om onze bonusoma te kunnen betalen. Dit wordt vergoed vanuit de Jeugdwet. In principe werkte dit altijd naar volle tevredenheid. Het had echter twee flinke nadelen waardoor we nu toch echt de overstap naar de WLZ wilden gaan maken.

  1. De beschikking vanuit de gemeente is echt voor een vast aantal uren en voor alleen de bekende personen. Als de bonusoma dus uitvalt, hebben we geen enkele achtervang. We kunnen natuurlijk dan een nieuwe beschikking aanvragen, maar dat kost tijd en dat is nooit snel genoeg om het probleem op te lossen.
  2. Het uurtarief voor een niet gediplomeerd persoon is vanuit de Jeugdwet 15,60 per uur. Heb je wel de papieren, dan ligt het rond de 22. Voor die tarieven zullen we nooit een achtervang vinden. Vanuit de WLZ is het startloon 22,60. Dat was voor ons een echte reden om de aanvraag te doen. Zodat we onze bonusoma een behoorlijk uurloon kunnen geven. Ze verdient dat helemaal!!!

De bureaucratische rompslomp rondom WLZ aanvragen

Om in aanmerking voor de WLZ te komen, moet het duidelijk zijn dat je kind zorgbehoevend is en er geen verbetering, althans weinig, zal optreden wat betreft de ontwikkeling. Als je al een diagnose hebt, maakt dat het vaak de boel een stuk gemakkelijker. Maar dan nog is het een behoorlijk papierwerk. Eigenlijk moet je dus aantonen hoe erg je kind er aan toe is. Voor mijn aanvraag had ik al aardig wat documenten verzameld, waaronder een verklaring van de kinderarts over de diagnose, een intelligente onderzoek van school en een verslag van haar visuele beperking van Visio. In alles stond overduidelijk en ondubbelzinnig dat ons lieve meisje verre van ontwikkeld is en ook niet ineens zelfstandig of minder zorgbehoevend zou gaan worden. A done deal dacht ik dus. Nou, nee. Nederland houdt van papierwerk, dus ontving ik vandaag 2 brieven per post.

Jawel, per post. Alles is digitaal ingediend, maar zij zelf versturen graag brieven. Er werd mij verzocht om het ontwikkelingsplan van school nog op te sturen. Dat dit uitgebreid beschreven was in het andere onderzoek van school was blijkbaar niet afdoende. Nee, ze moesten nog een extra manier op papier hebben dat ons meisje zwaar achter loopt in haar ontwikkeling. Want het is zo leuk voor een ouder om dit soort documenten te verzamelen en te verstrekken. Als er nou nog twijfel was na de vorige inzendingen, had ik het mij nog kunnen voorstellen. Maar ik denk dat ze deze niet eens gelezen hebben. Sterker nog, als ze gewoon een dagje hier langs komen dan hoeven ze al niets meer te lezen en weten ze voldoende.

En nu?

Hoe nu verder? Ik heb braaf alles opgestuurd wat ze vroegen. Ik denk dat er binnenkort een huisafspraak ingepland zal worden en dat het daarna klaar is wat betreft de WLZ aanvragen. Dan gaan we de volgende bureacratische instantie meemaken: het zorgkantoor! Zoals ik begrepen heb, kan dat ook nog allemaal veel tijd in beslag gaan nemen. Maar als dan eenmaal alles rond is, kunnen we wel onze lieve bonusoma extra waardering geven en kunnen we flexibel een achtervang regelen. Het zal vast wat vrijheid geven. Nu eerst nog maar het oordeel van het CIZ afwachten, dus wordt vervolgd!