Het is en blijft toch een dingetje, dat begrijpend lezen. Mijn oudste twee krijgen nu wekelijks (althans, zo voelt het) toetsen over dit onderwerp. Ik heb gemerkt dat hoe dit gemaakt wordt toch ook afhangt van het onderwijs dat gegeven is. Tot nu toe gaat het gelukkig aardig goed met de meiden en hun begrijpend lezen skills. Maar waarom is dit nou eigenlijk zo belangrijk? Het is natuurlijk sowieso het vermogen van een kind om geschreven tekst te begrijpen, interpreteren en analyseren. Dit blijft een cruciale vaardigheid die kinderen helpt bij hun algemene academische prestaties en bij hun dagelijkse leven. Ik heb een aantal factoren gevonden waarom we het begrijpend lezen in de basisschooljaren niet moeten onderschatten.

Fundamentele vaardigheid

Begrijpend lezen is een basisvaardigheid die kinderen nodig hebben om te kunnen leren. Bijna alle vakken in de school, zoals wiskunde, wetenschap en sociale studies, vereisen het begrijpen van geschreven instructies, tekstboeken en andere bronnen. Wiskundige stukken, zoals rekenverhaaltjes of algebra, zijn in beginsel ook een vorm van begrijpend lezen. Mocht je kind daar moeite mee hebben, dan heb ik wel tips voor oefenen. Bijvoorbeeld om aan te leren altijd de rekenwoorden in het verhaaltje te onderstrepen.

Taalontwikkeling

Begrijpend lezen draagt bij aan de taalontwikkeling van kinderen. Het helpt hen hun woordenschat te vergroten, begrip van grammatica en zinsbouw te verbeteren en hun schrijfvaardigheid te ontwikkelen. Heb je er wat moeite mee? Geen probleem, want gelukkig zijn er tegenwoordig online genoeg oefenbladen te vinden om deze skills verder te ontwikkelen.

Probleemoplossing

Door echt te begrijpen wat ze lezen, ontwikkelen kinderen ook hun vermogen om problemen op te lossen. Ze leren kritisch nadenken, informatie analyseren en conclusies trekken uit geschreven tekst. Allemaal eigenschappen, die ze in ieder geval in hun verdere studiebaan op academisch niveau nodig zullen hebben. Op een gegeven moment is het “erin stampen” van informatie niet meer voldoende en zal er iets van analytisch vermogen nodig zijn.

Zelfstandig leren

Begrijpend lezen stelt kinderen in staat om onafhankelijk te leren. Ze kunnen informatie opzoeken, leren over nieuwe onderwerpen en hun kennis vergroten door zelfstandig te lezen. Zo kan de nieuwsgierigheid en bevrediging hiervan meer geprikkeld worden. Het bevordert eveneens het kritisch denken en het vermogen om informatie te evalueren. Dit helpt kinderen om zich bewust te worden van feitelijke informatie versus misinformatie en om beter geïnformeerde beslissingen te nemen.

Communicatievaardigheden

Goede leesvaardigheden dragen bij aan effectieve communicatie. Kinderen die begrijpend kunnen lezen, kunnen hun gedachten en ideeën beter uiten en begrijpen wat anderen hen schriftelijk proberen over te brengen. Beter je gevoelens en gedachten kunnen uiten, scheelt binnen kroppen en een hoop stress op latere leeftijd.

Succes op school en daarbuiten

Kinderen die goed kunnen begrijpend lezen, hebben over het algemeen meer kans op succes op school. Ze presteren beter in toetsen en examens en zijn beter voorbereid op hoger onderwijs. Deze vaardigheid blijft ook in latere jaren van hun leven van onschatbare waarde, of ze nu in hun carrière werken of hun persoonlijke interesses nastreven.

Niet onderschatten dus

Het is dus duidelijk dat begrijpend lezen een essentiële vaardigheid is, die de basis legt voor het leren en succes van kinderen gedurende hun hele leven. Het is dan ook belangrijk dat niet alleen de scholen, maar zeker ook de ouders zich inzetten om de leesvaardigheid van kinderen te bevorderen en hen te helpen zich te ontwikkelen tot competente lezers en kritische denkers. Gelukkig is er online voldoende hulpmateriaal te vinden om je kind te ondersteunen. Je moet er alleen mee starten! Daar ligt dus wel een rol voor de ouder. Ik zeg: gewoon doen! Misschien steek je er zelf ook nog wat van op.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock