Al doe je nog zo goed je best om je kind op de juiste manier op te voeden, soms kun je als ouder simpelweg niet voorkomen (we doen ons best) dat het misgaat. Het liefste ben je als moeder dag en nacht bij je kind in de buurt en volg je nauwgezet alles wat je zoon of dochter doet. Maar houden van is loslaten en vroeg of laat zul je ze hun eigen weg moeten laten gaan. Dat begint al op het moment dat ze naar school gaan, want verlies je ze een aantal uren per dag uit het oog. Als een kind in contact komt met drugs of kampt met een alcoholverslaving, heb je dat vaak niet direct in de gaten. Hieronder een aantal tips om een verslaving tijdig bij je kunt te kunnen spotten.

Gedragsveranderingen

Een kind dat onder invloed van drugs verkeert, verandert geleidelijk van gedrag. Het lastige voor een moeder is om te kunnen bepalen of die gedragsverandering bijvoorbeeld toe te schrijven is aan de puberteit of dat er echt meer aan de hand is. Bij de volgende constateringen zouden er wat alarmbellen bij je moeten gaan rinkelen:

  • Opvallend veel meer praten dan voorheen
  • Een veel slomer gedrag dan gewoonlijk
  • Regelmatige stemmingswisselingen
  • Veranderingen in het eetpatroon
  • Opeens geen deelname meer aan gezinsactiviteiten
  • Verandering van vriendenkring
  • Meer risico’s nemen dan gebruikelijk

De bovenstaande zaken zijn allemaal gedragsveranderingen die kunnen worden toegeschreven aan het gebruik van alcohol of verdovende middelen. In de praktijk kunnen er nog veel meer symptomen zijn, het is dus altijd verstandig om het gedrag van je kind voortdurend te monitoren.

Zoek tijdig hulp

Natuurlijk wil je als moeder zeker weten dat je gevoel juist is geweest. Probeer het op een rustig moment bespreekbaar te maken. Gewoon ernaar vragen werkt meestal het beste. Niet op een gedwongen toon en niet in een speciaal hiervoor gearrangeerd gesprek, want dat werkt meestal averechts. Gewoon tijdens een regulier autoritje of tijdens het eten bijvoorbeeld. Blijkt inderdaad dat er iets aan de hand is? Zoek hulp! In je eentje kom je er zeer waarschijnlijk niet uit, dus professionele hulp bij alcoholisme of drugsproblematiek is essentieel. Probeer er wel voor te zorgen dat je kind zelf inziet dat die hulp noodzakelijk is, want alleen als iemand zelf de ernst van het probleem inziet, werkt een hulptraject goed.

Geschreven door een gastblogger