Een scheiding is één van de zwaarste periodes die je in het leven kunt doorstaan. Het is niet langer mogelijk om samen zaken te regelen, je lijkt lijnrecht tegenover elkaar te staan. Toch hebben jullie als voormalige partners nog steeds gezamenlijke belangen, een mediator in Maastricht kan je helpen om snel tot een oplossing te komen waar beide partijen vrede mee hebben. Waarom je bij scheiden in Maastricht beter voor lokale mediation kunt kiezen, en wat het verschil is met een advocaat inschakelen kun je op deze pagina lezen.

Is een advocaat nodig bij een scheiding?

Mensen die gaan scheiden zijn ooit onder heel andere omstandigheden een relatie aangegaan. Eeuwige trouw is helaas niet altijd zo eindeloos als je had gedacht. Er kunnen situaties ontstaan waardoor een scheiding de enige oplossing is. In principe hoef je geen advocaat in de arm te nemen wanneer er nog een zekere vorm van communicatie mogelijk is. Als er zoveel haat en nijd bestaat kan het onvermijdelijk blijken. Toch is in de meeste gevallen mediation de meest voor de hand liggende keuze. Zeker wanneer er direct betrokkenen zijn zoals kinderen of andere familieleden.

Een scheiding betreft immers niet twee personen maar vaak nog veel meer betrokkenen. Bij het inschakelen van een advocaat kom je automatisch tegenover elkaar te staan. En is er vaak sprake van een winnaar en een verliezer. Als je denkt dat het nog mogelijk is om samen met een neutraal tussenpersoon de zaken te regelen, kan je hiervoor terecht bij een mediator in Maastricht.

Is een lokale mediator in Maastricht beter?

Je bent in principe vrij om te kiezen voor een mediator. Dat is ook belangrijk! Het moet een persoon zijn die bij alle betrokken partijen een zekere vorm van vertrouwen kan krijgen. Als je gaat scheiden in Maastricht ligt een lokale mediator voor de hand. Er zal namelijk heel wat communicatie nodig zijn voordat alle zaken afgewikkeld worden. Een deel hiervan kan op afstand, via telefoon of mail. Het is wel prettig als je ook face-to-face met elkaar kunt spreken. Sinds de Corona pandemie van 2020 is communicatie middels video chat enorm toegenomen. Dit neemt niet weg dat lokale aanwezigheid nog steeds praktisch zal zijn.

Verder gaan na de scheiding

De periode van scheiden is een tijd met veel onrust, angst, woede en onzekerheid. De voornaamste onderwerpen zijn doorgaans de omgangsregeling met kinderen en voogdijschap, de financiële afwikkeling en huisvesting. Deze en meer zaken worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant, de overeenkomst die jullie als voormalige partners sluiten.

Wanneer het huishouden wordt gescheiden zal de huisvesting ook veranderen. In het meest eenvoudige geval blijft er één persoon achter en de andere persoon trekt elders in. Vaak is er minimaal één nieuwe woning nodig. Bij de verkoop van de gezamenlijke woning is er zelfs behoefte aan twee woonruimtes. Wil je buiten de gemeente verhuizen om alles achter je laten? Of ben je op zoek naar een neutrale locatie in je vertrouwde omgeving? Bespreek het met de mediator in Maastricht, die kan je ook hierin adviseren. Er is een leven na de scheiding! Zorg dat je goed voorbereid kunt bouwen aan een nieuwe fase in je leven.