Ik ben een werkende moeder en dat betekent dat enkele dagen per week de zorg van mijn kinderen in handen van anderen liggen. Wij hebben bewust toentertijd gekozen voor het kinderdagverblijf in plaats van een gastouder. Dit houdt in dat je dus gebonden bent aan de voorschriften van het betreffende kinderdagverblijf, alhoewel heel veel ouders die bijna niet nakomen. Eerlijk gezegd begrijp ik dat nooit zo goed, want je wilt toch op goede voet staan met de dames die je kind bijna elke dag verzorgen? Ik denk niet dat ze ooit hun ergernis naar de ouder(s) toe zullen afreageren op het kind hoor! Toch vind ik wel dat ouders wat meer mogen stil staan bij wat de pedagogisch medewerkster voor hun betekenen.

Ik heb de dames van het kinderdagverblijf van mijn dochters gevraagd wat hun grootste ergernissen waren wat ouders veroorzaken. Ik denk ze wel van toepassing zijn op alle kinderdagverblijven en heb ze dus voor je op een rijtje gezet:

Ouders, die …

 • hun kind later komen brengen dan de brengtijd of later dan gewoonlijk zonder enige melding vooraf te doen
 • hun kind in het lokaal neerzetten, even wuiven en vervolgens weglopen zonder eerst gesproken te hebben met de pedagogisch medewerkster van de groep
 • niet informeren over essentiële zaken wat betreft hun kind, bijvoorbeeld de gesteldheid
 • niet zorgen voor voldoende reservekleding voor hun kind en dan vervolgens de reserve kleding van het kinderdagverblijf niet of ongewassen terug brengen
 • hun kind brengen met een vieze luier en verwachten dat de pedagogisch medewerkster dit schoon maakt op het moment dat alle kinderen gebracht worden
 • denken dat de pedagogisch medewerkster alleen maar speelt de hele dag
 • eigen speelgoed van huis mee brengen
 • zonder te vragen foto’s nemen van andermans kinderen
 • niet de moeite nemen om te vragen wat hun kind heeft gedaan die dag.
 • hun kind pas uren later ophalen terwijl ze gebeld zijn ivm een evacuatie of ziekte
 • hun kind ophalen en weg willen lopen zonder dit door te geven aan de pedagogisch medewerkster
 • hun kind onverwacht eerder ophalen

Ik moet eerlijk toegeven, dat het punt wat betreft de reservekleding ook mijn struikelblok is. Het komt vaak genoeg voor dat ik het mee heb genomen, maar het vervolgens eindeloos in mijn auto blijf liggen. Ik ben ook niet de scherpste ‘s-ochtends vroeg.

Dus ouders, lees het bovenstaande goed door en neem het in acht. Het is een kleine moeite, maar je bereikt er een hoop mee!

Lees ook: de ellende van de kraamverzorgster