Kinderarmoede aanpakken stond en staat nog steeds hoog op de prioriteitenlijst van de beleidsmakers en terecht. Als het op kinderen aankomt, is besparing het verkeerde woord. Elk kind heeft immers nood aan een veilig huis, goede educatie, gevarieerd voedsel,… maar daar heb je natuurlijk ook centen voor nodig.  Zeker nu er opnieuw sprake is om een maximumfactuur op secundaire scholen in te voeren door onder andere de stijgende energieprijzen en een inflatie die we sinds 1976 niet meer hebben gezien. 

Problematiek

Het probleem is niet nieuw maar de financiële situatie waarin we vandaag verkeren is zeker niet verbeterd. Er zijn vandaag heel wat koppels en alleenstaanden die hun kind(eren) alleen opvoeden en vechten tegen de bierkaai als het aankomt op maandelijkse, financiële zekerheid. Daarbij komt het begrip kinderarmoede om de hoek kijken. Het is een niet te onderschatten probleem dat eigenlijk betekent dat er niet genoeg financiën zijn om te voorzien in de basisbehoeften van je kind. Een tv-programma zoals ‘Zorgen voor mama’ heeft deze problematiek al vaker in de kijker gezet.

Financiële steun 

Tot eind 2018 waren we allemaal vertrouwd met het woord kinderbijslag. In januari 2019 kwam daar verandering in toen het groeipakket in Vlaanderen werd geïntroduceerd. Het werd meteen een van de belangrijkste ingrepen om iets te doen tegen kinderarmoede. Vandaag worden er in Vlaanderen bijna 1,6 miljoen kinderen financieel ondersteund om zo mee het hoofd te bieden aan dit probleem.

De impact van een beleid rond kinderarmoede blijft dus essentieel, zeker in tijden waarin er veel gevraagd wordt van de gewone man op straat. Uiteindelijk moet iedereen zijn huis kunnen afbetalen of huishuur betalen, in een gezond eetpatroon kunnen voorzien en de basisbehoeften kunnen vervullen. Nu we weten dat op een jaar tijd de prijzen met 10 % zijn gestegen, blijft het belangrijk om als overheid te blijven investeren in de koopkracht van de burgers.

Transparantie

Dat er financiële steun is voor kinderen, is noodzakelijk. Daarom is het ook goed dat de financiële tussenkomst van het groeipakket transparant is. Je weet namelijk met één klik wat de groeipakket bedragen zijn die overeenstemmen met het aantal kinderen dat je ten laste hebt. Het kan een belangrijke financiële indicator zijn om mee op te nemen in het gezinsbudget, zodat je in de noodzakelijke zorgen en behoeften van je kind(eren) kunt voorzien. Het groeipakket bestaat immers uit vele elementen zoals een startbedrag, basisbedrag, leeftijdsbijslag, schoolbonus, … Belangrijke info om in te grasduinen, zeker nu het schooljaar opnieuw van start is gegaan. Online vind je een handige calculator om zelf de kinderbijslag te berekenen op basis van de leeftijd van je kind en het gezinsinkomen.