Het is de afgelopen en de komende week een hele spannende tijd (geweest). We zijn namelijk druk bezig geweest met een school voor Noor bij het bijzonder onderwijs bij Kentalis. En dat is een behoorlijke klus kan ik je zeggen. Waar normaliter je gewoon een A4-tje invult met wat gegevens is het voor haar onderwijs een heel boekwerk dat je verzamelen moet. En dan heb je nog geen garantie dat je een plekje hebt. Ik zal er wat meer over vertellen.

Het oordeel met drie jaar

Toen Noor net drie jaar was, heeft de psycholoog van de therapeutische peutergroep een intelligentie test bij haar afgenomen. Dit is standaard bij die leeftijd. Nou ja, normaal gesproken doen ze dat met drie jaar en drie maanden. Vanwege de feestdagen heeft ze het vervroegd. Om eerlijk te zijn denk ik niet dat dat in het voordeel is van een beperkt kind en had ze het beter wat later kunnen doen. Immers ontwikkelen zij zich vaak ook nog steeds en dan kunnen die paar maanden best een groot verschil uitmaken. Enfin, bij Noor was de test dus aardig vroeg. Het resultaat was niet heel verrassend. Cognitief werd ze toen geschat op een jaar ongeveer. Ze liet zich ook niet van haar beste kant zien tijdens de test. Heel jammer, want blijkbaar is het wel leidend (in dit geval ook lijdend). Het betekende voor Noor, dat ze niet schoolrijp geacht werd en we dus op zoek moesten gaan naar een kinderdagcentrum voor dit najaar zodra ze vier wordt. Dat kwam wel even binnen! Ik had zo gehoopt dat ze in ieder geval een vorm van onderwijs zou krijgen. Nu helemaal niets!

Bijzonder onderwijs bij Kentalis

“Gelukkig” is onze lieve Noor slechthorend. Nooit gedacht dat dat een uitkomst zou kunnen zijn. Omdat ze slecht ter oor is, komt ze wellicht in aanmerking voor bijzonder onderwijs bij Kentalis. Dat ze minder goed gescoord heeft in de test destijds is geen probleem verder. Ze moet natuurlijk wel enigszins leerbaar zijn en dat is onze Noor zeker. Kentalis heeft haar ook al meerdere keren geobserveerd en denken dat er meer in zit dan dat er nu al uit gehaald wordt. Dat klinkt altijd goed, toch? Maar even inschrijven en het is gepiept, zo werkt het helaas niet. Het gaat in verschillende fases.

De eerste fase – de inschrijving

Op het moment dat je je wil inschrijven voor bijzonder onderwijs bij Kentalis moet je dus een behoorlijk dossier verzamelen. Je hebt een toestemmingsformulier nodig uiteraard. Maar ook de behandelplannen van het MDKV en therapeutische peutergroep, observatiegegevens, het intelligentieonderzoek, een audiologisch verslag, een verslag van de logopediste en andere relevante medische stukken. En alles moet voorzien zijn van een handtekening. Een automatische ondertekening is niet voldoende. Dit betekende dat een aantal stukken weer terug moesten van ons naar de betreffende behandelaar om opnieuw echt getekend te worden. En alle documenten mogen ook weer niet ouder zijn dan een bepaalde termijn. Veel verzamelen dus. Dit gehele pakket, waar ik echt een gehele dag mee bezig ben geweest als het niet meer was, verstuur je dan naar het aanmeldpunt van het bijzonder onderwijs bij Kentalis. Die gaat het als eerste beoordelen.

Meer weten over Noor en haar syndroom en alles wat daarmee samenhangt? Klik dan hier.

bijzonder onderwijs bij Kentalis

De tweede fase – de toetsing

Als het dossier compleet is en het aanmeldpunt de inhoud ook akkoord vindt, wordt het doorgestuurd naar de Trajectbegeleider/ Ambulant Begeleider van de school. Deze beoordeelt als eerste alle stukken om te zien of het kind past bij de het onderwijs en in welke vorm het beste gegeven kan worden. Ook wordt dan bekeken welk arrangement het meest geschikt zou zijn. Tevens volgt er een observatie om te oordelen of de inhoud van de stukken overeenkomen met de werkelijkheid en ook om een eigen beoordeling te kunnen doen. Noor is afgelopen week geobserveerd. In het daarna volgende gesprek werd ik geïnformeerd over de arrangement aanvraag die daarna zou gaan komen. En dat ook de Trajectbegeleider/ Ambulant Begeleider  van het bijzonder onderwijs bij Kentalis de school passend vindt bij Noor. Zij zou daar goed kunnen verder kunnen ontwikkelen, aldus de vriendelijke dame. Zijn we er dan al? Nee, helaas.

De derde fase – de onafhankelijke commissie

Kentalis denkt dat Noor goed tot haar recht zou komen bij haar bijzonder onderwijs. Maar om in aanmerking te komen voor het arrangement, moet een onafhankelijke commissie die mening delen. Het komt voor dat deze het onderwijs niet passend vindt en dus geen akkoord geeft. Dan houdt het ook gelijk op wat betreft de inschrijving. Na volgende week zal deze onafhankelijke commissie, bestaande uit artsen en therapeuten en dergelijke, zich buigen over het dossier van Noor. Als het goed is, zal er dan binnen twee weken na volgende week ook een beslissing volgen. De Trajectbegeleider/ Ambulant Begeleider kon geen uitspraken doen over de verwachtingen, maar zei wel dat ze zich over dit dossier niet heel veel zorgen maakte. Garanties kon ze uiteraard niet geven. Als Noor niet wordt toegelaten tot het bijzonder onderwijs bij Kentalis, is er geen andere school mogelijk voor het komende jaar en zal ze naar een dagbesteding gaan. De vraag is nu dus of ik over een paar weken zal huilen van verdriet of van blijdschap. Want dat er traantjes zullen komen, dat weet ik wel zeker. Duim je mee?