Vuurwerk kopen? Bewaar de bon!Consumentenvuurwerk F1- en F2-categorie is en blijft onveilig: 20 tot 42.5 % van het geteste vuurwerk wordt ieder jaar afgekeurd

Rotterdam, 27 december 2023 – Het Nationaal Vuurwerkmanifest adviseert iedereen die dit jaar vuurwerk koopt de aankoopbon goed te bewaren. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft dit jaar namelijk een record hoeveelheid getest consumentenvuurwerk afgekeurd. 40% van het steekproefsgewijs geteste F1- en 20% van het geteste F2-consumentenvuurwerk was dit jaar productonveilig. Vorig jaar werd door de ILT 20% F1 en 20% F2 consumentenvuurwerk steekproefsgewijs afgekeurd. Vuurwerkafstekers en omstanders moeten dit jaar dus extra goed opletten voor onveilig consumentenvuurwerk. Het Nationaal Vuurwerkmanifest roept dan ook iedereen – zowel vuurwerkafstekers als omstanders – op om extra goed op te letten bij het afsteken van vuurwerk. Dat onveilig vuurwerk in de Nederlandse winkels ligt werd vorig jaar al publiekelijk erkend door de Belangenvereniging voor Pyrotechniek in Nederland (AD, 27 december 2022). Als je letsel oploopt door onveilig consumentenvuurwerk (F1 of F2-categorie) kan je met de aankoopbon de producent via de verkoper aansprakelijk stellen voor letsel van afstekers en omstanders.

Een aantal feiten die het Vuurwerkmanifest namens 750.000 burgers en 1.200 landelijke organisaties (waaronder alle grote artsen- en dierenbeschermingsorganisaties) jaar in jaar uit inbrengt:

  • Een landelijk vuurwerkverbod is effectief en doelmatig. Twee jaarwisselingen zonder consumentenvuurwerk tijdens de coronapandemie hebben de effectiviteit (75% minder letsels) van een landelijk vuurwerkverbod bewezen.
  • Alleen bij een algeheel verbod kan de politie effectief handhaven.
  • Dit jaar heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) een vijfde van het steekproefsgewijs geteste F2-consumentenvuurwerk afgekeurd: https://www.ilent.nl/actueel/nieuws/2023/12/27/ilt-keurt-opnieuw-een-vijfde-van-f2-vuurwerk-af
  • 20% van het legale vuurwerk van de F1-categorie wordt jaarlijks steeksproefgewijs door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) afgekeurd. Dit jaar is dit zelfs 42,5% geweest (zie daarvoor: https://www.ilent.nl/onderwerpen/vuurwerk/nieuws/2023/11/02/inspectie-verdubbeling-van-afgekeurd-f1-vuurwerk). Het is absurd en juridisch aanvechtbaar dat de Rijksoverheid burgers en hulpverleners het gehele jaar door en jaar in jaar uit bewust aan zo’n onveilig legaal product blootstelt.
  • Ook Oud & Nieuw 2022-2023 kenmerkte zich weer door een tsunami aan letsels en geweld tegen burgers en hulpverleners door legaal en illegaal vuurwerk: vuurwerk afgestoken door consumenten veroorzaakt jaar in jaar uit immens leed: honderden kinderen en pubers met ernstige brandwonden en amputaties door legaal en illegaal vuurwerk, jaarlijks een vuurwerkdode, blinde ogen en dergelijke. Door niet ferm op te treden nemen de Rijksoverheid en een aantal partijen in de Tweede Kamer bewust grote veiligheidsrisico’s die jaar in jaar uit voor burgers en hulpverleners desastreus uitpakken.
  • Vuurwerkletsels aan ogen zorgen neem je je hele leven verder mee

De huidige vuurwerktraditie is in Nederland verworden tot een rampzalige tragedie voor mens, dier en milieu en kent een buitenproportionele geweldspiraal die hulpverleners en onschuldige burgers in groot gevaar brengt. Het is tijdens de coronapandemie onomstotelijk bewezen dat een landelijk consumentenvuurwerk verbod doelmatig en effectief is. Het is de enige manier om een eind te maken aan het vele, langdurige leed, het buitensporig geweld en de immense maatschappelijke schade. Alleen een totaalverbod maakt effectieve handhaving mogelijk omdat dan iedere vorm van afgestoken vuurwerk strafbaar is. Spraakmakende professionele vuurwerkfestivals en lichtshows met drones zijn een perfect en 100% veilig alternatief voor het gevaarlijke consumentenvuurwerk.