Als je niet meer in de kinderwens of zwangerschapsfase zit, is het je wellicht ontgaan. Maar vanaf april dit jaar is het voor iedere vrouw mogelijk een NIP-test (soms ook wel NIPT-test genoemd, maar dat is dan eigenlijk NIPtest-test) te laten uitvoeren. Voorheen was het alleen op indicatie, maar als een soort proef hebben ze het nu voor elke vrouw toegankelijk gemaakt.

Wat houdt de NIPT in?

Het staat voor Niet Invasieve Prenatale Test en is niets meer dan een bloedonderzoek. Men neemt wat bloed af bij de moeder. Dit wordt vervolgens getest op downsyndroom (trisomie 21), edwardssyndroom (trisomie 18) en patausyndroom (trisomie 13). Als één van de drie positief is gaat men er van uit dat dit bij de baby is. Pas dan zal er een vlokkentest of vruchtwaterpunctie volgen. De NIPT geeft bijna honderd procent zekerheid. Heel soms komt het voor dat in plaats van het bloed van de baby, die van de moeder wordt getest. Dit komt gelukkig nagenoeg niet voor. In tegenstelling tot de NIPT op indicatie heb je geen keuze om ook over het geslacht van je baby geïnformeerd te worden. Dit is volledig uitgesloten van de test. Men is bang dat er zwangerschappen afgebroken zullen worden als het geslacht niet naar wens is. Een ethische keuze dus.

De keuze voor de NIPT

Wij hebben er bewust voor gekozen de test te laten uitvoeren. Het is een eenvoudig onderzoek zonder dat het een miskraam kan veroorzaken. Op de vraag wat we zouden doen als de uitslag positief zou zijn kan ik geen antwoord geven. Wij zouden wel met dat bijltje hakken als dat zover was. We wilden het gewoon weten om tijdig een goede afweging te kunnen maken en ons erin te verdiepen als het nodig was.

Hoe ging het in de praktijk

Ik dacht dat het gewoon bloedprikken zou zijn en klaar is Kees. Nee, zo eenvoudig was het niet. Eerst krijg je weer een intake van je arts of verloskundige, die uitgebreid uitlegt wat de NIPT inhoudt. Als je echo meer dan een week geleden is, zal je ook een nieuwe krijgen. Vervolgens wordt het aanvraagformulier ingevuld. Zodra deze is ingediend ontvang je een code (Peridoscode). Met deze code bij de hand ga naar www.niptbetalen.nl om de verschuldigde €175,- te betalen. Inderdaad, de NIPT moet vooraf betaald worden en gaat niet via de verzekering. Sterker nog, de verzekering heeft er niets en zal er ook niets mee te maken hebben. Doordat het bedrag in één keer betaald moet worden, is de NIPT eigenlijk gelijk al niet meer toegankelijk voor een hoop vrouwen. Het is gewoon een hoop geld.

Na betaling moet je het betalingsbewijs printen. Het laten zien op je mobiel heeft geen zin, want het printje wordt meegestuurd met het afgenomen bloed. Mijn bloedafname was aan het einde van de eerste week van april. De verloskundige had mij laten weten dat het waarschijnlijk drie weken zou duren voordat er een uitslag zou zijn, omdat er verwacht werd dat heel veel vrouwen die week de NIPT zouden laten uitvoeren. De man die mij prikte vertelde mij echter, dat ik de tweede die week was voor hem met dit verzoek. Die drukte viel wel mee dus. Zou het te maken hebben met de direct verschuldigde kosten? Wel merkte ik dat het allemaal erg nieuw was, want de (prik)instructies werden nog uitvoerig doorgelezen voordat hij de naald er in durfde te zetten. Aangezien de koerier net vertrokken was, zou mijn bloed pas de volgende maandag naar het Erasmus verzonden worden.

De uitslag

Afgelopen donderdag, dus anderhalve week nadat het Erasmus mijn bloed ontvangen had, kwam al het verlossende telefoontje. Er waren “geen aanwijzingen gezien voor Trisomie 21,18 of 13. Op basis van deze test was er geen reden voor invasieve vervolgdiagnostiek”.  Ook waren er geen nevenbevindingen, aldus de arts.  Voor ons dus wat dat betreft geen reden tot zorgen. Op naar de twintig weken echo!!!