Is het kindermishandeling of niet?


Er zijn handelingen, die ouders kunnen verrichten waar niemand over twijfelt of het kindermishandeling is of niet. Uiteraard geldt dit niet in de extreme gevallen. Als jij je kind met de riem slaat is dat voor iedereen een duidelijk gevalletje Veilig Thuis / AMK (Advies en Meldpunt Kindermishandeling). Toch kan ik me voorstellen dat het niet altijd zo helder is en afgelopen weekend werd dat mij weer al te duidelijk.

De koude douche
Op zich was ik niet een heel vervelend kind toen ik klein was.  Natuurlijk had ook ik mijn driftbuien en gilde ik de boel bij elkaar, maar de grenzen van mijn ouders waren duidelijk en ik ging er zelden over heen (Dat heb ik bewaard voor en ingehaald in mijn pubertijd). Hoe de peuters en kleuters van tegenwoordig tegen hun ouders praten of reageren hoefde ik vroeger niet in mijn hoofd te halen. Dramatisch op de grond liggen in de supermarkt heb ik ook nooit gedaan. Ik denk dat mijn ouders mij gelijk buiten hadden gezet, want toen kon dat nog. Wat mij wel heel goed is bijgebleven is de koude douche. Mijn ouders hebben mij als kind twee keer met kleren en al onder de koude douche gezet. Ik was namelijk zo hysterisch dat ze niet meer tot mij konden doordringen. De koude douche doorbrak mijn bui / razernij. Daarna was het benoemen ervan al voldoende om mij te kalmeren.

Aantekening bij Jeugdzorg
Gisteren was ik met Sanne bij balletles waar één van de kindjes uit haar groep een extreem hysterische driftbui kreeg. Gillend, krijsend en schoppend lag ze op de grond. Haar arme moeder kreeg haar niet uit haar tirade. Het duurde heel lang voordat het kind enigszins gekalmeerd was. Na de les raakte ik in gesprek met de betreffende ouder. Ze vertelde me dat wat ik nu aanschouwd had nog peanuts was met vergeleken hoe het er thuis wel eens aan toe ging. Toen ik haar vroeg of ze wel eens een koude douche overwogen had mengde een andere ouder zich in het gesprek: “Ik werk bij Jeugdzorg. Als iemand zijn of haar kind met kleren aan onder de koude douche zet zou ik een aantekening maken in diens dossier. Het is kindermishandeling!”

Wel of niet kindermishandeling?
Ik was even overdonderd van de stelligheid waarmee deze dame haar boodschap bij ons deponeerde. Het was echt nooit in mij opgekomen, dat een koude douche nog wel eens kindermishandeling zou kunnen zijn. Inmiddels heb ik er even over na kunnen denken en vind ik haar stelling wel erg zwart wit. Als jij je kind stelselmatig als straf onder een koude douche zet kan ik mij voorstellen dat dat wellicht onder kindermishandeling zou vallen. Maar zoals ik het zei, en mijn ouders het bij mij deden, was het niet als straffend bedoeld maar om het kind uit een hysterische bui te halen. Dat is dat toch anders?

Ik ben erg benieuwd naar hoe jij hier over denkt. Is een koude douche een vorm van kindermishandeling of niet?

Facebook Comments