Een van onze kleindochters loopt als een papegaai alles wat ze opvangt te herkauwen en te reproduceren. We moeten dus uitkijken dat we in haar bijzijn per ongeluk geen verkeerde woorden gebruiken, want voordat je tot tien kunt tellen, hoor je haar zachtjes shit shit shit voor zich uit prevelen, duidelijk genietend van de sisklank. Mijn ‘schuld’, ik had iets laten vallen, sorry!

We gingen tussen de middag lunchen, dus zij kroop vergenoegd op haar kinderstoel. Als eerste startklaar, ze houdt namelijk erg van eten. Ik haalde de doos met vleeswaren uit de koelkast. Met een kritisch oog bestudeerde zij de inhoud en schudde toen resoluut haar hoofd. Nee, oma, geen worst. Nee nee nee! Wat ik daarna ook opperde, heerlijke biologische pindakaas, appelstroop, honing, alles wees ze van de hand. Mevrouw wilde alleen maar kaas. Toevallig had ik nog een restje Franse kaas bewaard bij de gewone kaas, dus toen ik de kaasdoos pakte en het deksel lostrok, vielen wij zo ongeveer flauw van de penetrante kaaslucht die uit de doos omhoog walmde. ‘Bah, het ruikt hier naar vieze sokken,’ zei haar vader vol walging. Onze kleindochter staarde hem nieuwsgierig aan. Kaas die naar vieze sokken ruikt…? Dit klonk interessant. 

‘Wil je sokkenkaas,’ vroeg ik voor de grap. Haar ogen begonnen te stralen. Ja, dat wilde ze inderdaad heel heel graag. Sokkenkaas! Vol welbehagen smikkelde ze vervolgens een hele boterham met het laatste restje Franse kaas naar binnen. Geen probleem dat de kaas nogal scherp van smaak was. 

De volgende dag op het kinderdagverblijf stelden de leidsters onze kleindochter dezelfde vraag: ‘Wat wil je op je boterham?’ ‘Sokkenkaas,’ zei ze heel stellig. Tja, daar hadden de leidsters nog nooit van gehoord. Haar irritatie groeide. ‘Net als bij oma.’ Ook deze uitlegpoging snapten ze niet. Het werd ten slotte gewone kaas. Daarna belandde ze met hen in een discussie of ze straks een dutje ging doen? Nee, ze wilde vanmiddag alleen maar even UITRUSTEN. Als peuter van tweeëneenhalf is een middagdutje ver beneden je stand, zeker als je al over een woordenschat beschikt die je leidsters niet eens BEGRIJPEN!

Lees ook: de bestraling is begonnen